Bättre ranking med SEO genererar mer kunder

Sökoptimering ser till att du hamnar på första sidan när en kund söker efter något du har. Sökmotorer som Google kollar efter den hemsida som har relevant information till sökningen användaren gör. Här kommer vi in i bilden.

Konkurrenter

Första steget för en lyckad Sökmotoroptimering är att kolla dina konkurrenter som finns i branchen och analysera dem.

Analys

När vi analyserar dina konkurrenter så tittar på sökord och nyckelord samt upplägget av hemsidan. För insamling av detta använder vi våra program och verktyg.

Arbete för ranking

Efter forskningen och insamling av information så börjar vi arbeta med din hemsida och applicerar det vi kommit fram till. Att förstå hur konkurrenter jobbar ger oss möjligheten att göra likadant och mycket mer.

länk uppbyggnad

En väl utförd länkstrategi är avgörande för webbsidans ranking då länkar fungerar som kvalitetssäkringar. Vi kommer att avsluta med att jobba med dessa länkar och integrera dem på din hemsida.

Close Menu